หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ข้อมูลประเทศที่น่ารู้ สถาบันเอเจนย์ ข่าวและกิจกรรม ทุนการศึกษา บความน่ารู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เว็บไซต์เพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่างประเทศ
บทความการศึกษา
สนใจเรียน IELTS, TOEIC คลิ๊กเลย


ข้อมูลประเทศอเมริกา USA

ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ USA เป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วยรัฐต่างๆถึง 50 รัฐ
และมีเมืองหลวงซึ่งมีชื่อว่า Washington D.C.

ภูมิประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่ ดังนั้นเรื่องของภูมิประเทศจึงมีความหลากหลาย คือมีทั้ง ทะเลทราย
ภูเขา ป่าดง ที่ราบสูง ที่ราบลุ่ม ด้วยความที่เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มากจึงได้มีการแบ่งรัฐออกเป็นภูมิภาค
ต่างๆ ตามลักษณะภูมิประเทศดังนี้
New England ครอบคลุมพื้นที่ของรัฐ Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut และ Rhode Island
The Middle Atlantic ครอบคลุมพื้นที่ของรัฐ New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware และ Maryland
The South ครอบคลุมพื้นที่ของรัฐ Virginia ลงไปทางใต้จนถึงรัฐ Florida และไปทางตะวันตกจนถึงรัฐ Texas ตอนกลาง
รัฐที่อยู่ในภูมิภาคนี้ยังรวมถึง West Virginia, Kentucky, Tennessee, North Carolina, South Carolina, Georgia, Alabama,
Mississippi, Arkansas, Louisiana และส่วนหนึ่งของรัฐ Missouri และ Oklahoma
The Midwest ครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่ของรัฐ Ohio จนถึง Nebraska และรวมถึงรัฐ Michigan, Indiana, Wisconsin, Illinois,
Minnesota, Lowa, Parts of Missouri, North Dakota, South Dakota, Kansas และ ด้านตะวันออกของ Colorado
The South west ครอบคลุมพื้นที่ของรัฐ Texas ด้านตะวันตก ส่วนหนึ่งของรัฐ Oklahoma, New Mexico, Arizona, Nevada
และทางตอนใต้ของ California
The west ครอบคลุมพื้นที่ของรัฐ Colorado, Wyoming, Montana, Utah, California, Nevada, Idaho, Oregon, Washington,
Alaska และ Hawaii
 

วันและเวลา

จะแบ่งออกเป็น 4 ภาคใหญ่และในแต่ละภาคจะมีเวลาที่แตกต่างจากประเทศไทยดังนี้
ในภาคตะวันออก Eastern Time Zone(EST) ซึ่งได้แก่ Boston, New York, Washington D.C., Miami, Cleveland
จะมีเวลาช้ากว่าประเทศไทยเท่ากับ 12 ชั่วโมง แต่จะมีการปรับเวลาในหน้าหนาวลดลง 1 ชั่วโมง (ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน)
ซึ่งเวลาจะกลายเป็นช้ากว้าประเทศไทย 13 ชั่วโมงในช่วงหน้าหนาว
ในภาคกลางของประเทศ หรือ Central Time Zone ซึ่งได้แก่ Chicago, New Orleans จะมีเวลาช้ากว่าประเทศไทย
เท่ากับ 13 ชั่วโมง แต่จะมีการปรับเวลาในหน้าหนาวลดลง 1 ชั่วโมง (ช่วงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน) ซึ่งเวลาจะกลาย
เป็นช้ากว้าประเทศไทย 14 ชั่วโมงในช่วงหน้าหนาว
ในเขตแถบภูเขา หรือ Mountain Time Zone ซึ่งได้แก่ Denver และ Phoenix จะมีเวลาช้ากว่าประเทศไทยเท่ากับ 14 ชั่วโมง
แต่จะมีการปรับเวลาในหน้าหนาวลดลง 1 ชั่วโมง (ช่วงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน) ซึ่งเวลาจะกลายเป็นช้ากว้า
ประเทศไทย 15 ชั่วโมงในช่วงหน้าหนาว
ในเขตย่านมหาสมุทรแปซิฟิค หรือ Pacific Time Zone ซึ่งได้แก่ San Francisco, Seattle, Hawaii จะมีเวลาช้ากว่าประเทศ
ไทยเท่ากับ 15 ชั่วโมง แต่จะมีการปรับเวลาในหน้าหนาวลดลง 1 ชั่วโมง (ช่วงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน) ซึ่งเวลาจะกลาย
เป็นช้ากว้าประเทศไทย 16 ชั่วโมงในช่วงหน้าหนาว
**การปรับเวลา เรียกว่า Daylight Saving Time***

สภาพภูมิอากาศ

ประเทศสหรัฐอเมริกาในแถบขั้วโลกเหนือจะมีอากาศตั้งแต่หนาวติดลบ 40 องสาเซลเซียส จนถึงร้อนแบบทะเลทราย
40 องศาเซลเซียส ส่วนแถบทางตอนกลางของประเทศจะมีฤดูร้อนและหนาวที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ช่วงหน้าหนาวจะ
อยู่ในเดือนมกราคม และจะร้อนที่สุดในเดือนกรกฎาคม แต่ถ้าเป็นในแถบทางด้านตะวันออกอากาศในฤดูร้อนและหนาว
จะแตกต่างกันไม่ชัดเจนเท่าไหร่นัก ส่วนในด้านแถบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกอากาศในฤดูหนาวและฤดูร้อนจะเปลี่ยน
แปลงเพียงเล็กน้อย ส่วนด้านแถบตะวันตกอากาศในฤดูหนาวจะคล้ายๆกลับช่วงฤดูใบไม้ผลิกล่าว
คืออากาศจะไม่เย็นจัดนัก แต่ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนอาจสูงเท่ากับเส้นศูนย์สูตรเลยทีเดียว

ตรวจสอบอุณหภูมิและฤดูการต่างๆ

ฤดูร้อน มิถุนายน-สิงหาคม
ฤดูใบไม้ร่วง กันยายน-พฤศจิกายน
ฤดูหนาว ธันวาคม-กุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ผลิ มีนาคม-พฤษภาคม


รับข่าวสารและโปรโมชั่น
Username
Password
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน
 


agent ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อนอก ทุนการศึกษา

agent ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อนอก ทุนการศึกษา

เอเจนท์ศึกษาต่อต่างประเทศ เรียนต่อ ทุนการศึกษา